Novice
Povpraševanje

storitve

Administrativne storitve
Vodenje glavne knjige
Finančno knjigovodstvo
Knjigovodstvo plač
Davčno knjigovodstvo
Davčni obračuni
Računovodski izkazi
Druga poročila
Davčno svetovanje
Računovodski nadzor


Računovodski izkazi

  • izdelava bilance stanja
  • izdelava izkaza poslovnega izida
  • izdelava izkaza denarnih tokov
  • izdelava izkaza gibanja kapitala
  • izdelava pojasnil k računovodskim izkazom
  • izdelava poslovnega poročila
  • drugi računovodski izkazi po potrebi komitenta

Domov
Email


Vse pravice pridržane © 2006 Računovodske storitve in svetovanje AlfaMirgal d.o.o.; izdelava spletnih strani: novisplet.com
      facebook