Novice
Povpraševanje

storitve

Administrativne storitve
Vodenje glavne knjige
Finančno knjigovodstvo
Knjigovodstvo plač
Davčno knjigovodstvo
Davčni obračuni
Računovodski izkazi
Druga poročila
Davčno svetovanje
Računovodski nadzor


Davčni obračuni

  • obračun DDV,
  • izdelava obračuna davka od dohodka pravnih oseb v RS,
  • izdelava obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti,
  • izdelava dohodninske napovedi za fizične osebe,
  • evidenca koriščenja davčnih olajšav
  • evidenca porabe rezervacij
  • drugi davčni predračuni in obračuni po potrebi komitenta

Domov
Email


Vse pravice pridržane © 2006 Računovodske storitve in svetovanje AlfaMirgal d.o.o.; izdelava spletnih strani: novisplet.com
      facebook