Novice
Povpraševanje

storitve

Administrativne storitve
Vodenje glavne knjige
Finančno knjigovodstvo
Knjigovodstvo plač
Davčno knjigovodstvo
Davčni obračuni
Računovodski izkazi
Druga poročila
Davčno svetovanje
Računovodski nadzor


Finančno knjigovodstvo

  • vodenje posebne evidence o neporavnanih in poravnanih terjatvah in obveznostih komitenta,
  • priprava in izdelava plačilnih nalogov v pisni ali elektronski obliki za plačevanje dajatev in plač
  • druge storitve po potrebi komitenta v zvezi s prilivi in odlivi denarnih sredstev

Domov
Email


Vse pravice pridržane © 2006 Računovodske storitve in svetovanje AlfaMirgal d.o.o.; izdelava spletnih strani: novisplet.com
      facebook